Meld je klachten en bijwerkingen bij Lareb

Meld je bijwerking bij Bijwerkingencentrum Lareb

Heb jij groeiremmende hormonen geslikt en ervaar je daar klachten van? Meld deze dan bij Bijwerkingencentrum Lareb! Jouw melding draagt bij aan meer kennis over de mogelijke bijwerkingen van groeiremmende hormonen.

Bijwerkingencentrum Lareb is het meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen van medicijnen, vaccins en gezondheidsproducten. Ook is Lareb het kenniscentrum voor medicijngebruik rondom de zwangerschap. Lareb ontdekt nieuwe kennis over bijwerkingen door binnenkomende meldingen te analyseren en vragenlijstonderzoeken uit te voeren.

Lees verder onder Melden van klachten – Stichting Effecten Groeiremming

Heb jij groeiremmende hormonen geslikt en ervaar je daar klachten van? Meld deze dan bij Lareb! Jouw melding zorgt voor meer kennis over de mogelijke bijwerkingen van groeiremmende hormonen. Ga hiervoor naar www.mijnbijwerking.nl.