Lotgenotencontact

De Stichting Effecten Groeiremming (SEGR) wil lotgenotencontacten organiseren. Wij hebben gemerkt, dat vrouwen het een bijzondere ervaring vinden om hun verhaal te delen met andere vrouwen die hormonen hebben geslikt, en dat ze het prettig vinden om te spreken met vrouwen die de problemen herkennen.

Bij lotgenotencontact denken we aan de volgende mogelijkheden:
1.           Chatgroepen via bijvoorbeeld een Facebook account of deze website.
2.           Digitale bijeenkomsten via Teams of Zoom
3.           Bijeenkomsten op diverse locaties in Nederland

Binnen de stichting zijn wij van mening dat face-to-face contacten in kleine groepjes het meest waardevol zijn voor deze persoonlijke en vaak emotionele gesprekken. Het nadeel van face-to-face gesprekken is dat bijna iedereen er voor moet reizen. Hoewel het dat misschien wel waard is, kun je als alternatief ook denken aan digitale bijeenkomsten in kleine groepjes. Wij zijn geen voorstander van digitale bijeenkomsten met grote groepen, omdat die snel onpersoonlijk worden en het lastig is om emoties te uiten.

Chatgroepen lijken ons ook minder geschikt, omdat die al snel kunnen verzanden in een kakafonie aan reacties op reacties en het lastig is om persoonlijke contact te maken.

Wij leggen daarom de volgende vragen voor:

  • Zou je deelnemen aan lotgenotencontact?
  • Zo ja, aan welke vorm geef je de voorkeur?
  • Hoeveel km ben je bereid te reizen voor een gesprek?
  • Heb je de voorkeur voor een weekend voor een avond in de week?

Als je belangstelling hebt voor lotgenotencontact, stuur dan een mailbericht naar mail@effectengroeiremming.nl (Contact – Stichting Effecten Groeiremming).