Home

De belangenorganisatie voor vrouwen, die op jonge leeftijd groei remmende middelen hebben voorgeschreven gekregen, en daar op latere leeftijd nadelige effecten van ondervinden.

De Stichting Effecten Groeiremming is opgericht naar aanleiding van de uitzendingen van het televisieprogramma Radar in februari en maart 2021. Radar heeft honderden reacties ontvangen en veel vrouwen hebben aangegeven behoefte te hebben aan een organisatie die hun belangen behartigt.

De stichting

  • brengt lotgenoten met elkaar in contact
  • geeft informatie en voorlichting
  • behartigt de belangen van vrouwen met klachten als gevolg van het slikken van de hormonen
  • zet zich in voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek
  • benadert de medische wereld om herkenning en erkenning te krijgen voor de problemen

Via de links hieronder kunnen de uitzendingen van Radar worden bekeken:

Radar, 1e uitzending 22 februari 2021

Radar, 2e uitzending 1 maart 2021

Als lotgenoot wil je meer weten over jouw situatie, jouw verhaal delen en lotgenoten ontmoeten. De Stichting Effecten Groeiremming maakt dat mogelijk met behulp van haar vrijwilligers en donateurs.

Aanmelden
Als je geïnformeerd wilt worden, lotgenoten wilt ontmoeten of wilt deelnemen aan onderzoek, meld je dan aan bij de stichting. Dat kan met het  online aanmeldingsformulier.

Donateur worden van stichting?
De stichting draait geheel op vrijwilligers, maar moet toch kosten maken voor het uitvoeren van haar activiteiten. Als donateur geef je ons de financiële ondersteuning waarmee wij betrokkenen kunnen helpen.