Hoewel de stichting zich vooral inzet voor belangenbehartiging van vrouwen die hormonen geslikt hebben, krijgen wij regelmatig de vraag of er alternatieven zijn. Een van de genoemde alternatieven is het doorboren van de groeischijven van de knieën. De stichting heeft geen ervaringen met deze methode, maar de volgende quote kan nuttig zijn voor degene die deze methode overweegt:

‘Onze dochter zit op dit moment in het traject voor groeiremmen. Niet met hormonen, alhoewel dat nog wel besproken is, maar met het doorboren van de groeischijven in de knieën. Maar hoe dat eruit komt te zien, en wat daarvan de gevolgen op latere leeftijd zijn, is niks over terug te vinden. Er werd door de arts gemeld, dat ze echt lelijke littekens op de knieën zal krijgen, maar nergens zijn afbeeldingen te vinden. Ze is net 10 en al 165 cm groot met een prognose boven de 190 cm en dat wil ze absoluut niet. Maar je kunt nergens info vinden om een weloverwogen keuze te maken. Dus het alternatief voor hormonen is ook niet echt transparant.’

Hiermee willen wij geen waardeoordeel uitspreken over deze methode. Net als bij de behandeling met groeiremmende hormonen zijn ook van deze methode nog alle lange termijn gevolgen in beeld. Zoals te lezen is op de pagina Mijn Verhaal adviseren wij om een goede afweging te maken ten aanzien van ingrijpen in een gezond lichaam om een grote lengte te voorkomen. Hier speelt sociale acceptatie een belangrijke rol.