Artikelen door Piet Zwinkels

My story with Ethinyl Estradiol

To me it is clear now that I went partly through menopause before age nineteen. I didn’t know that until a few years ago. I am 57 now and it took me over 40 years to understand that this was going on with me. After being exposed to high dosages of Ethinyl Estradiol (EE) at […]

ANBI-status

De Stichting Effecten Groeiremming heeft de ANBI-status toegekend gekregen van de Belastingdienst. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), kunnen giften, binnen de daarvoor geldende regels, bij de aangifte voor inkomsten- of vennootschapsbelasting worden afgetrokken. Een ANBI heeft belastingvoordelen, zoals: Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor […]