Nieuws

Interessante boeken

Interessante boeken over de teruggang van de vruchtbaarheid van de mens in het algemeen als gevolg van niet-natuurlijke stoffen (vervuiling) in ons milieu · “Our stolen future” van Theo Colborn, Dianne Dumanoski, and John Peterson Myers (1996) · “Count Down” van Shannah Swan (2016).

Groeiremming bij lange meisjes

Als lotgenoot wilt u meer weten over uw situatie, uw verhaal delen en lotgenoten ontmoeten. De Stichting Effecten Groeiremming maakt dat mogelijk met behulp van haar vrijwilligers en donateurs.
Donateur worden van stichting?
Dat kan via het online aanmeldingsformulier.
De stichting draait geheel op vrijwilligers, maar moet toch kosten maken voor het oprichten van de stichting, voor de website, voor onkostenvergoedingen aan vrijwilligers, enz. Als donateur geef je ons financiële ondersteuning bij onze activiteiten