Nieuws

Onderzoek Erasmus naar bijwerkingen groeiremmers

In maart 2022 heeft een groep van 6 derdejaars studenten van de Medische Faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam, in opdracht van de Stichting Effecten Groeiremming, een onderzoeksproject uitgevoerd naar de bijwerkingen van het gebruik van groeiremmende hormonen op jonge leeftijd. De conclusie van het rapport is: Dit community project heeft laten zien dat vrouwen […]

170 aanmeldingen!

Op woensdag 24 november heeft AVRO/TROS Radar, namens de Stichting Effecten Groeiremming, een mail gestuurd naar de vrouwen, die op het tv-programma Radar hadden gereageerd. Binnen 4 dagen hadden 120 vrouwen zich via onze website aangemeld als belangstellende en een flink deel ook als donateur, waarmee ze de activiteiten van de stichting financieel ondersteunen. Waarvoor […]

ANBI-status

De Stichting Effecten Groeiremming heeft de ANBI-status toegekend gekregen van de Belastingdienst. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), kunnen giften, binnen de daarvoor geldende regels, bij de aangifte voor inkomsten- of vennootschapsbelasting worden afgetrokken. Een ANBI heeft belastingvoordelen, zoals: Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor […]

Als lotgenoot wilt u meer weten over uw situatie, uw verhaal delen en lotgenoten ontmoeten. De Stichting Effecten Groeiremming maakt dat mogelijk met behulp van haar vrijwilligers en donateurs.
Donateur worden van stichting?
Dat kan via het online aanmeldingsformulier.
De stichting draait geheel op vrijwilligers, maar moet toch kosten maken voor het oprichten van de stichting, voor de website, voor onkostenvergoedingen aan vrijwilligers, enz. Als donateur geef je ons financiële ondersteuning bij onze activiteiten